Start eigen bedrijf met behoud van je bijstandsuitkering

Thuis zitten met een bijstandsuitkeringHet sociaal en economisch bestel is aan het veranderen

De overheid heeft door dat het huidig sociaal en economisch bestel aan het veranderen is. Dit met grote gevolgen voor vooral de oudere werknemers. Mochten zij zonder werk komen is het bijna onmogelijk om nog een baan te vinden.

Maar 7% van de 45+-ers vindt werk

De laatste cijfers van het CBS laten zien dat maar 7% van de 45+-ers nog werk vinden. Er komen dan ook steeds meer regelingen vanuit de overheid en gemeenten om mensen niet definitief in een uitkeringsituatie te laten zitten.

Welke regelingen zijn er voor starters met een bijstandsuitkering

  • Zo bestaat er een regeling om met behoud van een bijstandsuitkering een eigen bedrijf te starten. Je krijgt dan 1 jaar de tijd om je voor te bereiden op de start van het bedrijf. In dat jaar behoudt je jouw uitkering. Meer info via de website van de overheid.
  • Er is een starterskrediet of te wel het verstrekken van bedrijfskapitaal bij het starten van een onderneming. De gemeentelijke sociale dienst kan jou als startende ondernemer een bedrijfskapitaal geven. Hiermee kun je investeren in je bedrijf. Dit bedrijfskapitaal krijgt je op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).
  • Gaat het toch niet goed met je bedrijf en kom je in financiële problemen? Dan kom je misschien in aanmerking voor een periodieke Bbz-uitkering. Deze vult je inkomen aan tot het bijstandsniveau. Je moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden.
  • Ben je 55 jaar of ouder en heb je een bedrijf dat niet-levensvatbaar is? Dan kun je in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal. Dit kan via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).
  • De lijst is niet compleet. Er komen regelmatig nieuwe regelingen bij en oude veranderen.

Hulp nodig bij het starten van je eigen bedrijf?

Onze stichting helpt startende ondernemers die uit een uitkeringsituatie komen en onder de voorwaarden van de Social Return regeling vallen. Deze ondersteuning wordt gegeven door professionals die ook allemaal al jaren een eigen bedrijf hebben en daardoor het klappen van de zweep kennen.

Hoger opgeleid, 50+ en wil je uit de bijstand komen?

Hier lees je wat je er zelf aan kan doen!

 


 

Achtergrond informatie over bijstand en leeftijd

http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2015/okt-dec/op-leeftijd-in-de-bijstand.asp

Tekst van het artikel uit bovenstaande link staat hieronder:

Het aantal bijstandsgerechtigden is afgenomen, maar dit geldt niet voor de ouderen onder ons. Uit de jongste CBS-gegevens blijkt dat het aantal 45 plussers met een bijstandsuitkering juist is gestegen. Deze groep profiteert kennelijk minder van de aantrekkende economie dan jongeren. Dit wordt ondersteund door de cijfers: bijna de helft van de bijstandsverlaters jonger dan 45 verlaat de bijstand vanwege een baan, terwijl dit voor minder dan een derde van de 45-plussers het geval is. De instroom van ouderen in de bijstand droogt de komende tijd nog niet op. In de wachtkamer van bijstand – de WW – zien we namelijk al jaren lang een stijging van het aantal 55-plussers. VU-docent Anja Eleveld reageert.

Iedereen weet het: ouderen die ontslagen worden hebben eenvoudigweg minder kansen op de arbeidsmarkt dan hun jongere collega’s. Maar eenmaal afhankelijk van een bijstandsuitkering bekruipt toch menige ‘oudere’ het gevoel dat het hun eigen schuld is. De Participatiewet staat nu eenmaal vol met verplichtingen voor bijstandsgerechtigden. De gemeentelijke uitvoering van deze verplichtingen is niet altijd even zinvol. Denk daarbij aan de bijstandsgerechtigde met langdurige werkervaring die op straffe van een sanctie wordt verplicht om werknemersvaardigheden op te doen in een arbeidstraject.

“Het wordt tijd dat de verantwoordelijkheid voor de arbeidsparticipatie van de (wat) oudere werknemer wordt gespreid over meerdere schouders”, aldus Eleveld. “Voor de overheid en de sociale partners zie ik hier een schone taak weggelegd. De huidige sectorplannen die voortvloeien uit het sociaal akkoord zien vooral toe op de preventie van de werkloosheid onder oudere werknemers. Dat is niet voldoende. Werkgevers moeten meer worden gestimuleerd om oudere werknemers aan te trekken. De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid biedt voldoende mogelijkheden daartoe”.

Anja Eleveld is docent bij de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Haar expertise ligt bij het sociaal recht en het Europees arbeidsrecht.

Geplaatst in Bijstand, Start eigen bedrijf en getagd met , , , , , , .

Eén reactie

Reacties zijn gesloten.