Doen waar je goed in bent

De Stichting Social Return NL bemiddelt tussen aanbieders, gemeenten en bedrijven bij de invulling van een Social Return verplichting, met als doel dat alle betrokken partijen doen waar ze goed in zijn of toe verplicht zijn.

Praktische oplossingen

De Stichting draagt praktische oplossingen aan voor enthousiaste mensen van 50+ die in de WW of de bijstand terecht zijn gekomen en graag alles willen doen om weer actief aan het arbeidsproces deel te nemen.

Bemiddelen tussen partijen

De Stichting Social Return NL bemiddelt tussen bedrijven die een aanbesteding hebben gewonnen en mensen die 50+ zijn en weer actief willen deelnemen aan het arbeidsproces.

Doen waar je goed in bent

De Stichting Social Return NL gebruikt haar netwerk en partners om bedrijven en werknemers snel en soepel te helpen, zodat de consequenties van een reorganisatie voor werknemers minimaal zijn.

Samenwerken

De Stichting werkt samen met innovatieve partijen om via de modernste technieken vraag en aanbod effectief met elkaar te verbinden.

Begeleiden naar een eigen bedrijf

De Stichting Social Return NL helpt de werknemer die interesse heeft in het starten van een eigen bedrijf met deze opstart.