Bent u 50+ en heeft u een WW- of andere uitkering dan kunnen wij u wellicht helpen

Wanneer een bedrijf een aanbesteding wint van een gemeente met een waarde boven 250.000, dan hoort hier een verplichting bij om voor een gering percentage van de totale waarde van de aanbesteding iets ‘terug’ te doen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen die gemeente. Onze stichting helpt deze bedrijven om invulling te geven aan deze verplichting, zij willen immers graag met hun core business bezig zijn, namelijk de uitvoering van de aanbesteding.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt uw gemeente benaderen en vragen of zij recent aanbestedingen hebben gedaan waarbij een social return verplichting onderdeel was. U kunt de Stichting Social Return NL dan aanbevelen bij die gemeente, zodat zij het bedrijf dat de aanbesteding heeft gewonnen op de hoogte brengen. Als dit bedrijf gebruik wil maken van de diensten van Stichting Social Return NL kunnen wij u geheel of gedeeltelijk ondersteunen op uw pad om uit de WW of bijstand te komen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Heel praktisch gezien kunnen wij u op verschillende manieren helpen. Binnen onze stichting is alle kennis aanwezig om u te helpen een eigen bedrijf op te zetten, van coaching tot plannen maken tot en met de uiteindelijke operationalisering. Dit alles betaald vanuit de social return verplichting. Ondanks dat de hulp bekostigd wordt vanuit de social return verplichting van het bedrijf dat de aanbesteding heeft gewonnen is het hele proces allesbehalve vrijblijvend. Er zal een strak schema worden aangehouden m.b.t. coaching, plannen maken en uitvoering. Om zeker te weten dat hulp alleen wordt aangeboden aan mensen die echt doorzetten, zal vooraf een screening plaatsvinden. Wanneer u zelf al in staat bent om via een gemeente voor uw eigen funding te zorgen, zal dit natuurlijk als duiding van initiatief en enthousiasme aangemerkt worden. Aan het eind van het traject zult u met uw nieuwe bedrijf een tegenprestatie leveren voor het bedrijf, dat u financieel ondersteund heeft. Door hulp aan 50+-ers die voor zichzelf willen beginnen ontstaat er een netwerk waar wij onze deelnemers graag onderdeel van laten uitmaken, samen staan we sterk!

Wat doen we nog meer

De stichting biedt ook trainingen en bemiddeling naar andere instellingen die zich met arbeidsbemiddeling bezig houden. Verder kan het goed zijn dat wij u aan een baan kunnen helpen via ons eigen netwerk.

Doordat wij in dezelfde leeftijdscategorie zitten als de deelnemers aan onze programma’s weten we hoe lastig het is om fit genoeg te blijven om deel te nemen aan het arbeidsproces. In de afgelopen jaren hebben we ervaring met advies op dit gebied opgedaan gebaseerd op gezonde voeding en voldoende beweging.