Macro economische veranderingen

Wij zien grote macro economische veranderingen in o.a. het sociaal en economisch bestel. Hierdoor veranderen rollen van overheden, bedrijfsleven, werknemers, ondernemers en vrijwilligers. Oplossingen worden niet door alle partijen even effectief ingezet, maar deze zouden via inzicht in betrokkenheid, bereidwilligheid en creativiteit oplossingen kunnen geven.

De gevolgen van het uitblijven van oplossingen op hoofdlijnen

Wij zien dat Bedrijven zich aanpassen aan nieuwe markten en veranderende technologie om  producten en diensten te kunnen blijven leveren. Daarom zal de benodigde menskracht zich aanpast, functies veranderen, maar functie kunnen ook vervallen of er ontstaan nieuwe functies. Deze verandering leidt tot ontslag, herscholing, functieverandering etc. Daarom is er een individuele aanpak nodig die met oog voor belang werkgever en individu de ontstane problemen oplossen.

Onze visie

Het oude bestel werkt niet meer. Er zal op een nieuwe manier naar de organisatie van arbeid gekeken moeten worden. Deze nieuwe manier kan gestuurd worden door eigen verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers en zelfstandingen.

SRNL kan via ons netwerk van ervaren professionals ondersteuning leveren voor omvorming van 'de oude' werknemer naar de ‘nieuwe’ werknemer of de ‘nieuwe’ zelfstandige die wel het verschil kunnen maken.