Waarom Social Return NL

Creatief omgaan met de veranderingen in de arbeidsmarkt

Het huidig sociaal en economisch bestel is voorgoed aan het veranderen. Deze verandering brengt een nieuwe dynamiek in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt of de organisatie van werk in brede zin. Ook zullen de rollen van overheden, bedrijfsleven en werknemers en ondernemers en vrijwilligers veranderen. Niets zal bij het oude blijven. Dit betekent dat meer dan ooit verandering de enige constante factor is. Dit vraagt veel inzicht, betrokkenheid en bereidwilligheid van alle deelnemers om creatief met deze beweging om te gaan.

De oplossing voor de veranderingen

Het oplossen van de problemen waar de arbeidsmarkt voor gesteld wordt zijn niet langer de verantwoordelijkheid van enkele partijen. Ook het vinden van oplossingen is niet voorbehouden aan één partij, of dit nu de overheid, het bedrijfsleven of de individuele burger is. Het is een ontwikkeling die iedereen aangaat.

Vanuit deze visie hebben wij een netwerk van ervaren mensen geformeerd die door het bundelen van ervaring een krachtige ondersteuning kunnen bieden aan hen die evenals wij gedreven zijn het verschil te maken in deze ontwikkeling.

Onze dubbele aanpak

Social return: Wanneer een bedrijf een aanbesteding wint van een gemeente (boven 250.000) moet een klein percentage van dat bedrag besteed worden aan ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Reorganisaties: Reorganisaties zijn aan de orde van de dag en kunnen vaak pijnlijk zijn voor betrokken werknemers. Deze pijn proberen wij te verlichten door zekerheid te scheppen over de arbeidssituatie. Dit doen wij middels het reorganisatiebudget van betrokken bedrijf.

Wat doen wij om dit te realiseren op Social Return gebied

Doen waar je goed in bent

De Stichting Social Return NL bemiddelt tussen aanbieders, gemeenten en bedrijven bij de invulling van een Social Return verplichting, met als doel dat alle betrokken partijen doen waar ze goed in zijn of toe verplicht zijn.

Praktische oplossingen

De Stichting draagt praktische oplossingen aan voor enthousiaste mensen van 50+ die in de WW of de bijstand terecht zijn gekomen en graag alles willen doen om weer actief aan het arbeidsproces deel te nemen.

Bemiddelen tussen partijen

De Stichting Social Return NL bemiddelt tussen bedrijven die een aanbesteding hebben gewonnen en mensen die 50+ zijn en weer actief willen deelnemen aan het arbeidsproces.

Wat doen wij om dit te realiseren op reorganisatie gebied

Doen waar je goed in bent

De Stichting Social Return NL gebruikt haar netwerk en partners om bedrijven en werknemers snel en soepel te helpen, zodat de consequenties van een reorganisatie voor werknemers minimaal zijn.

Samenwerken

De Stichting werkt samen met innovatieve partijen om via de modernste technieken vraag en aanbod effectief met elkaar te verbinden.

Begeleiden naar een eigen bedrijf

De Stichting Social Return NL helpt de werknemer die interesse heeft in het starten van een eigen bedrijf met deze opstart.

De bestuursleden

De drijvende krachten achter de Stichting Social Return NL zijn 4 mensen van rond de 50 jaar die een jarenlange ervaring bij multinationals, MKB en overheidsinstanties combineren met alle kennis die nodig is om een eigen bedrijf op te zetten.

Statuten

Onze statuten zijn gedeponeerd bij de KvK.